Our Activities

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ณ.สนามไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ แอนด์ โฮเทล อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความสามัคคีระหว่างสมาชิกสมาคมฯ...

สมาคมฯ ร่วมจัดกิจกรรม โครงการ "พี่สอนน้อง เรื่องอาหารปลอดภัย ปีที่ 8" คณะผู้บริหารสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ...