สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปร่วมงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2020

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปร่วมงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2020

THAIFEX-AUNGA ASIA 2020

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปร่วมงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2020 “The Hybrid Edition” จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 22-26 กันยายน 2563 TRADE: เริ่มตั้งแต่ 22-24 กันยายน 2563 PUBLIC: เริ่มตั้งแต่ 25-26 กันยายน 2563 ณ อิแพค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี