Our Activities

โครงการพี่สอนน้อง เรื่องอาหารปลอดภัย ปีที่ 8
CSROur Activities

โครงการพี่สอนน้อง เรื่องอาหารปลอดภัย ปีที่ 8

สมาคมฯ ร่วมจัดกิจกรรม โครงการ "พี่สอนน้อง เรื่องอาหารปลอดภัย ปีที่ 8" คณะผู้บริหารสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ