EP5 : Metaverse เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต

EP5 : Metaverse เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต

รายการเกาะกระแสอุตสาหกรรมอาหาร รายการที่จะเกาะติดทุกเรื่องราวเกี่ยวกับแวดวงอุตสาหกรรมอาหาร