EP7: สถานการณ์สินค้าประมง Go to USA

EP7: สถานการณ์สินค้าประมง Go to USA

รายการเกาะกระแสอุตสาหกรรมอาหาร เกาะติดทุกเรื่องราวเกี่ยวกับแวดวงอุตสาหกรรมอาหาร