EP6: การส่งออกอาหารไปประเทศจีนและระเบียบการนำเข้าฉบับใหม่

EP6: การส่งออกอาหารไปประเทศจีนและระเบียบการนำเข้าฉบับใหม่

รายการที่จะเกาะติดทุกเรื่องราวเกี่ยวกับแวดวงอุตสาหกรรมอาหาร EP6 : การส่งออกอาหารไปประเทศจีน และระเบียบการนำเข้าฉบับใหม่