EP11: โอกาสของอาหารพร้อมรับประทานในประเทศจีน

EP11: โอกาสของอาหารพร้อมรับประทานในประเทศจีน

รายการเกาะกระแสอุตสาหกรรมอาหาร รายการที่จะเกาะติดทุกเรื่องราวเกี่ยวกับแวดวงอุตสาหกรรมอาหาร