โครงการพี่สอนน้อง เรื่องอาหารปลอดภัย ปีที่ 8

โครงการพี่สอนน้อง เรื่องอาหารปลอดภัย ปีที่ 8

โครงการพี่สอนน้อง เรื่องอาหารปลอดภัย ปีที่ 8

3 พฤศจิกายน 2566 สมาคมฯ ร่วมจัดกิจกรรม โครงการ “พี่สอนน้อง เรื่องอาหารปลอดภัย ปีที่ 8” คณะผู้บริหารสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “พี่สอนน้อง เรื่องอาหารกระป๋องปลอดภัย ปีที่ 8” ประจำปี 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ และ โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี