สมาคมฯ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “พี่สอนน้อง เรื่อง อาหารกระป๋องปลอดภัย ปีที่ 7”

สมาคมฯ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “พี่สอนน้อง เรื่อง อาหารกระป๋องปลอดภัย ปีที่ 7”

คณะผู้บริหารสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “พี่สอนน้อง เรื่อง อาหารกระป๋องปลอดภัย ปีที่ 7” ประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านโป่งแย้ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี