นายกสมาคมมอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

นายกสมาคมมอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป นายธรรศ ทังสมบัติ เดินทางมอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป นายธรรศ ทั้งสมบัติ มอบเงินช่วยเหลือสมทบทุน “คนสมุทรสาครใจ้สู้ภัย Covid-19” ให้กับนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลสนาม ช่วยเหลือทีมแพย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทสาคร รวมถึงผู้ป่วย