นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปและกรรมการฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปและกรรมการฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปและกรรมการฯ เดินสายมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการส่งความสุขให้แก่องค์กรต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับทางสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป