ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม “นิยามของ Future Food”

Future Food

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม “นิยามของ Future Food”

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม “นิยามของ Future Food” เพื่อร่วมกันกำหนดนิยามอาหารแห่งอนาคตของไทย ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการกำหนดเครื่องมือวัดการเติบโตทางธุรกิจ อันเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนและส่งเสริมธุรกิจอาหารแห่งอนาคตให้เติบในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม

ผ่านลิ้งค์ > https://forms.gle/DLXTZza2ctmmhErx9

ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2565