Tfpa News Update:

Activities & CSR :

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปร่วมงาน THAIFEX-World of Food ASIA 2014

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปร่วมงาน THAIFEX-World of Food ASIA 2014 (THAIFEX 2014) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี TRADE: เริ่มตั้งแต่ 21-23 พฤษภาคม 2557 PUBLIC: เริ่มตั้งแต่ 24-25 พฤษภาคม  2557

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปจัดแข่งขันกอล์ฟสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 11/2557

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปจัดแข่งขันกอล์ฟสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 11/2557 วันจันทร์ที่  3  มีนาคม  2557 ณ.สนามไทยคันทรี่คลับ บางนา-ตราด กม.35.5 จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความสามัคคีระหว่างสมาชิกสมาคมฯ กับหน่วยงานหรือองค์กรที่ประสานและติดต่อธุรกิจร่วมกัน

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปและกรรมการฯ เดินสายมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่หน่วยงานต่างๆ

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปและกรรมการฯ เดินสายมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการส่งความสุขให้แก่องค์กรต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับทางสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 วันพฤหัสบดีที่  24  เมษายน  2557 ณ.ห้องประชุมสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป