Tfpa News Update:

Activities & CSR :

การบรรยายพิเศษเรื่อง Safe Food – Save Food

การบรรยายพิเศษเรื่อง  Safe Food – Save Food โดยคุณธิราช  รุ่งเรืองกนกกุล ผู้อำนวยการ AFMA และดร.ลัดดาวัลย์  กรรณนุช ที่ปรึกษา AFMA  ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป วันอังคารที่ 22  กันยายน  2558  

คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ แก้ไขปัญหา SMEs”

คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ แก้ไขปัญหา SMEs” ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแม่สอด จังหวัดตาก

คณะผู้บริหารสมาคมบรรจุภัณฑ์ได้เข้าร่วมพบปะกับคณะผู้บริหารสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปชุดใหม่(วาระปี 2558-2560)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฏาคม 2558 ที่ผ่านมาทางคณะผู้บริหารสมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย และคณะผู้บริหารสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปชุดใหม่(วาระปี 2558-2560) ได้มีการร่วมรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

ประธานและรองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เข้าพบคณะผู้บริหารสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป

เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และนายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เข้าพบคณะผู้บริหารสมาคมชุดใหม่ (วาระปี 2558-2560)