Tfpa News Update:

TFPA News :

ความเห็นต่อรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลกประจำปี ค.ศ. ๒๐๑๘ ขององค์กรฮิวแมน ไรทส์ วอทช์

กระทรวงการต่างประเทศขอแสดงความผิดหวังต่อรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลกประจำปี ค.ศ. ๒๐๑๘ (World Report 2018) ขององค์กรฮิวแมน ไรทส์ วอทช์ (Human Rights Watch- HRW) ๑. รายงานได้กล่าวหาโดยเหมารวม ขาดพยานหลักฐาน และเต็มไปด้วยอคติทางการเมือง ปราศจากการนำเสนอข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ในพื้นที่ ความคืบหน้า พัฒนาการด้านบวก และความพยายามของรัฐบาลไทย ทั้งๆ ที่ในปีที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศได้จัดให้มีช่องทางหารืออย่างไม่เป็นทางการกับองค์กรภาคประชาสังคมต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง HRW ในประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอ โดยมีผู้แทนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นและข้อมูลอย่างจริงใจและตรงไปตรงมา จึงเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ข้อมูลเหล่านี้ที่จะช่วยสร้างความกระจ่างให้กับหลายประเด็นที่ถูกกล่าวหาในรายงาน ไปไม่ถึง HRW ที่นั่งเขียนรายงานอยู่อีกมุมหนึ่งของโลก และมักเลือกที่จะเพิกเฉยต่อพัฒนาการต่าง ๆ ในพื้นที่ ๒. รัฐบาลไทยตระหนักดีว่า การส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศใดก็ตาม ย่อมสามารถปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นได้ ด้วยเหตุนี้ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ รัฐบาลจึงได้ประกาศ “วาระแห่งชาติ: สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” สำหรับปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ […]

ความเห็นต่อรายงานสถานการณ์ด้านแรงงานในภาคประมงไทยขององค์กร Human Rights Watch

๑. ในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคประมงอย่างจริงจัง และได้ออกมาตรการหลายอย่างเพื่อคุ้มครองแรงงานทั้งในด้านกฎหมาย นโยบาย และการบังคับใช้ โดยได้ทำงานร่วมกับทั้งภาคเอกชน องค์กรเอกชน และประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลให้สถานการณ์ด้านแรงงานในภาคประมงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหลายด้าน การที่รายงานอ้างอิงข้อมูลส่วนใหญ่จากสถานการณ์ในปี ๒๕๕๙ และบางส่วนย้อนหลังไปถึงปี ๒๕๕๕ นั้น ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน ๒. จุดเปลี่ยนสำคัญของสถานการณ์แรงงานภาคประมงคือ การบังคับใช้ พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กำหนดโทษปรับการใช้แรงงานผิดกฎหมายบนเรือประมงต่อหัวที่สูงมาก ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายด้านแรงงาน ซึ่งส่งผลในการป้องปรามการนำแรงงานผิดกฎหมายมาใช้บนเรือประมง และจากการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา ไทยได้ดำเนินการจับกุมดำเนินคดีกว่า ๔,๒๔๐ คดี ทั้งคดีแรงงานและคดีประมง โดยเป็นการดำเนินคดีค้ามนุษย์ในภาคประมงกว่า ๘๕ คดี ผู้ต้องหาถูกพิพากษาจำคุกไปแล้วกว่า ๕๐ ราย โดยมีโทษจำคุกสูงสุดถึง ๑๔ ปี และมีโทษปรับสูงสุด ๒.๕ ล้านบาท และริบเรือ ๓. ในประเด็นการป้องกันแรงงานบังคับ มีมาตรการใหม่หลายด้าน อาทิ การออกหนังสือคนประจำเรือให้กับแรงงานต่างด้าวไปแล้วกว่า ๗๐,๖๐๐ ราย […]

ประมงป่วนห้ามจับปลา 3 เดือน แพปลา-โรงงานวูบ 3 แสนล้าน

ตังเกวิกฤต ! 3 เดือนแรกปีหน้าออกจับปลาไม่ได้ กระทบระบบเศรษฐกิจกว่า 3 แสนล้าน เหตุเวลาทำการประมงหมด สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยรุดหารือเสนาธิการทหารบกช่วยหาทางออก ขอปริมาณสัตว์น้ำที่กรมประมงกันไว้บริหาร และมีเรือประมงไม่ได้ออกจับปลาจริง 2,400 ลำคืน เพื่อยืดระยะเวลาจับปลาเพิ่ม ด้านผู้ผลิตปลาป่นชี้กระทบแน่ นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ในวันอังคารที่ 12 สมาคมเปิดประชุมในวาระพิเศษหลายเรื่อง โดยเรื่องที่สำคัญที่สุดและเร่งด่วนคือ การขอทวงสิทธิ์วันทำการประมงคืน เนื่องจากขณะนี้เวลาทำการประมงตลอดปี 2559-2560 ของเรือประมงพาณิชย์ประมาณ 1 หมื่นลำของไทยจะหมดในสิ้นปีนี้ จะทำให้ตั้งแต่ช่วงปีใหม่วันที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2561 เรือประมงไทยจะไม่สามารถออกทำการประมงจับปลาได้เป็นเวลา 3 เดือน ในขณะที่การออกใบอนุญาตทำการประมงใหม่ปี 2561-62 ต้องรอถึงเดือนเมษายน 2561 เรือประมงพาณิชย์จึงจะออกจับปลาได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจต่อเนื่องทั้งการจัดซื้อวัตถุดิบต่าง ๆ ของเรือก่อนออกจับปลา การขายปลาให้กับพ่อค้า แพปลา โรงงานแปรรูปส่งออกจะหายไปประมาณ 3 แสนล้านบาท หรือเดือนละประมาณ 1 แสนล้านบาท ทั้งนี้ […]

คสรท.ร้องของขวัญปีใหม่ “บิ๊กอู๋” ปรับค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 712 บาทเท่ากันทั่วปท. นายจ้างโต้ทำไม่ได้

เมื่อวันที่ 18ธันวาคม นายชาลี ลอยสูง รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กล่าวถึงการเตรียมพร้อมแสดงจุดยืนปรับค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี2561ว่า คสรท.จะเดินทางไปยังกระทรวงแรงงาน เพื่อขอแสดงจุดยืนการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ที่ทางคณะกรรมการค่าจ้างจะมีการพิจารณาและประกาศใช้ในปี2561 โดย คสรท.ไม่เห็นด้วยกับการปรับค่าจ้างไม่เท่ากัน เนื่องจากการปรับเช่นนี้ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เพราะข้อเท็จจริงแล้วต้องปรับค่าจ้างเท่ากันทั่วประเทศ และต้องปรับขึ้นตามอัตราค่าครองชีพ ณ ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป นายชาลีกล่าวอีกว่า คสรท.ได้มีการสำรวจค่าครองชีพผู้ใช้แรงงานเดือนกันยายน 2560จำนวน 2,959 คน แบ่งเป็นเพศชาย 982 คน เป็นเพศหญิง 1,962 คน ไม่ได้ระบุเพศ 15คน  โดยสำรวจ 4 ภูมิภาค ครอบคลุม 29จังหวัด ประกอบด้วย ภาคกลางและตะวันออก มีจ.ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี นครปฐม กรุงเทพฯ สมุทรปราการ  ระยอง  อ่างทอง ชลบุรี สระบุรี  ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา  สมุทรสาคร  ภาคอีสาน มีจ.สกลนคร กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี สุรินทร์ […]