Tfpa News Update:

TFPA News :

“ฉัตรชัย” สั่งเร่งแก้ปัญหาแรงงานประมง – จัดชุดให้ความรู้การใช้ ATM

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมร่วมกับ ผู้บริหารกระทรวงแรงงานและกรมสวัสดิการแรงงาน นายกสมาคมและตัวแทนภาคธุรกิจการประมง คณะกรรมการกฤษฎีกา และกลุ่มเอ็นจีโอ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา หลังการบังคับใช้กฏระเบียบให้นายจ้างภาคการประมงจ่ายค่าจ้างผ่านระบบธนาคาร ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 แต่พบปัญหาอุปสรรคหลายด้าน ทั้งเรื่องของตู้เอทีเอ็ม ที่มีจำนวนไม่เพียงพอ ทำให้แรงงานประมงต้องเดินทางไปใช้บริการตู้เอทีเอ็มเป็นระยะทางไกล เพิ่มภาระค่าเดินทางและไม่ได้รับความสะดวก นอกจากนี้ ลูกเรือประมงบางคนยังใช้ บริการตู้เอทีเอ็ม ไม่เป็น และไม่มีเมนูการใช้งานที่เป็นภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้คงหลักการในการจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพราะถือเป็นระบบสากล สอดคล้องกับการแก้ปัญหาของ ไอยูยู และเป็นการยืนยันการจ่ายค่าจ้างให้กับแรงงาน แต่ต้องมีการแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการในระหว่างนี้ โดยเฉพาะการเพิ่มจำนวนตู้เอทีเอ็มให้เพียงตามท่าเรือต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแรงงาน รวมถึงการทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการประมงที่จะต้องทำบัญชีรายจ่ายให้กับแรงงาน ซึ่งกรมสวัสดิการแรงงานและคุ้มครองแรงงานมีระเบียบที่วางไว้อยู่แล้ว แต่ต้องทำความเข้าใจให้มากขึ้น รวมถึงการให้ความรู้แรงงานในการใช้เอทีเอ็ม เพื่อกดเงิน โดยในช่วง 3 เดือน จะจัดชุดทำความเข้าใจลงในพื้นที่ 22 จังหวัดที่ทำประมง โดยภายในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์นี้ กรมสวัสดิการแรงงาน จะต้องนำแผนการเพิ่มตู้เอทีเอ็ม มารายงานให้รับทราบ ก่อนที่ตนจะหารือกับทางกระทรวงการคลัง และสมาคมธนาคารไทย ในการขอความร่วมมือ อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลา 3 เดือนในการแก้ปัญหา จะต้องมีการผ่อนปรนกฎระเบียบบางอย่าง […]

รมว.แรงงานสั่งติดตามผลกระทบขึ้นค่าจ้าง-มาตรการช่วยสถานประกอบการ

วันนี้ (28 ม.ค.61) นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 19 ได้มีมติให้การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2561 ปรับขึ้นตั้งแต่ 5-22 บาท ใน 7 กลุ่มจังหวัด ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไปนั้น พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สั่งให้ติดตามสถานการณ์และมาตรการความช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อไม่ให้การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งจะมีผลวันที่ 1 เมษายนนี้ กระทบต่อลูกจ้าง นายจ้าง และสถานประกอบการ ที่มา: MGR Online วันที่ 28 ม.ค. 2561

กพร.ชงเพิ่มค่าจ้าง 16 อาชีพ ยกระดับแรงงานป้อน “อีอีซี”

กพร.เทงบ 2,300 ล้านพัฒนาแรงงานเขต EEC 1.3 แสนคน รองรับกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve, new S-curve ผ่านศูนย์ Excellent Center รายจังหวัด พร้อมชงปรับค่าจ้างแรงงานฝีมือ 16 อาชีพ ล่าสุด กพร.ยั่วน้ำลายผู้ประกอบการออกโครงการให้กู้ยืมวงเงิน 70 ล้านบาท สามารถลดหย่อนภาษีได้ 100% นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.)เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานรับผิดชอบเรื่องการพัฒนาคน ให้สอดคล้องกับการลงทุน ทั้งอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ประเภท Engine of Growth ในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) รวมทั้งไทยแลนด์ 4.0 จึงทำให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดเตรียมแผนระยะ 1 ปี, 5 ปี และ 20 ปี โดยปี 2561 ใช้งบประมาณ 2,300 ล้านบาท ในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 130,000 […]

ความเห็นต่อรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลกประจำปี ค.ศ. ๒๐๑๘ ขององค์กรฮิวแมน ไรทส์ วอทช์

กระทรวงการต่างประเทศขอแสดงความผิดหวังต่อรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลกประจำปี ค.ศ. ๒๐๑๘ (World Report 2018) ขององค์กรฮิวแมน ไรทส์ วอทช์ (Human Rights Watch- HRW) ๑. รายงานได้กล่าวหาโดยเหมารวม ขาดพยานหลักฐาน และเต็มไปด้วยอคติทางการเมือง ปราศจากการนำเสนอข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ในพื้นที่ ความคืบหน้า พัฒนาการด้านบวก และความพยายามของรัฐบาลไทย ทั้งๆ ที่ในปีที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศได้จัดให้มีช่องทางหารืออย่างไม่เป็นทางการกับองค์กรภาคประชาสังคมต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง HRW ในประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอ โดยมีผู้แทนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นและข้อมูลอย่างจริงใจและตรงไปตรงมา จึงเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ข้อมูลเหล่านี้ที่จะช่วยสร้างความกระจ่างให้กับหลายประเด็นที่ถูกกล่าวหาในรายงาน ไปไม่ถึง HRW ที่นั่งเขียนรายงานอยู่อีกมุมหนึ่งของโลก และมักเลือกที่จะเพิกเฉยต่อพัฒนาการต่าง ๆ ในพื้นที่ ๒. รัฐบาลไทยตระหนักดีว่า การส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศใดก็ตาม ย่อมสามารถปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นได้ ด้วยเหตุนี้ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ รัฐบาลจึงได้ประกาศ “วาระแห่งชาติ: สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” สำหรับปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ […]