Tfpa News Update:

TFPA Report :

GLP Progress in thai tuna industry of thailand

GLP Progress in thai tuna industry of thailand

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนปาล

คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสมาคมฯ ได้แก่ คุณกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์, คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ และคุณเดวิด เล้า ชิไว เป็นตัวแทนในการส่งมอบเงินบริจาคและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ให้กับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ผ่านโครงการ “หัวใจไทย ส่งไปเนปาล”

12 พ.ค เนปาลเกิดแผ่นดินอีกครั้งใกล้เทือกเขาเอเวอเรสต์ ความรุนแรง7.3 แมกนิจูด

12 พฤษภาคม 58 เกิดเหตุแผ่นดินไหวอีกครั้งบริเวณเมือง Namche Bazar ใกล้เทือกเขาเอเวอเรสต์ หลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในกาฐมาณฑุเมื่อ2อาทิตย์ก่อน สำนักธรณีวิทยาของสหรัฐฯ(US Geological Survey) แจ้งว่า ศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากเมืองกาฐมาณฑุออกไป 83 กิโลเมตร ในแถบชนบทติดกับชายแดนเมืองจีนและมีความรุนแรง 7.8 แมกนิจูด

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปและกรรมการฯ เดินสายมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2558

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปและกรรมการฯ เดินสายมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2558 แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการส่งความสุขให้แก่องค์กรต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับทางสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป