Tfpa News Update:

TFPA Report :

นายกสมาคมฯ ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา “โอกาสและความพร้อมด้านยุทธศาสตร์การค้าของไทยกับก้าวสำคัญสู่ RCEP”

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป คุณกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานสัมมนา “โอกาสและความพร้อมด้านยุทธศาสตร์การค้าของไทยกับก้าวสำคัญสู่ RCEP” ณ โรงแรม อิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค พร้อมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน อาทิ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (นักวิชาการอิสระ) คุณพิษณุ เหรียญมหาสาร (อดีตรองปลัดกระทรวงพาณิชย์)