Tfpa News Update:

TFPA Report :

ความก้าวหน้าในการดำเนินการยุทธศาสตร์สับปะรด โดย นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป

“ถ้าทำให้ผลผลิตต่อไร่มากขึ้น ความสูญเสียน้อยลง ต้นทุนถูกลง ราคาดีขึ้น ไทยก็จะสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้” เมื่อวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป คุณกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจ ในประเด็นความก้าวหน้าในการดำเนินการยุทธศาสตร์สับปะรด

แคนาดาเตรียมออกระเบียบฉลากบริโภคแบบใหม่

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์แจ้งว่า กระทรวงสาธาณสุขแคนาดา(Health Canada) เตรียมปรับระเบียบการแสดงฉลากโภชนาการใหม่ ซึ่งคาดว่าน่าจะมีผลบังคับใช้ในอีกปีหรือ2ปีข้างหน้า

นายกสมาคมฯ ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา “โอกาสและความพร้อมด้านยุทธศาสตร์การค้าของไทยกับก้าวสำคัญสู่ RCEP”

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป คุณกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานสัมมนา “โอกาสและความพร้อมด้านยุทธศาสตร์การค้าของไทยกับก้าวสำคัญสู่ RCEP” ณ โรงแรม อิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค พร้อมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน อาทิ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (นักวิชาการอิสระ) คุณพิษณุ เหรียญมหาสาร (อดีตรองปลัดกระทรวงพาณิชย์)