Tfpa News Update:

‘บิ๊กฉัตร’จ่อชงครม.ประกาศไทยเป็นประเทศปลอดไอยูยู

New3

13 ก.พ.61 เมื่อเวลา 08.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึง การประชุมอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU ) ว่า ได้พิจารณาถึงการออกใบอนุญาตทําการประมงปี 2561 – 2562 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ออกใบอนุญาตพร้อมกับการต่ออายุใช้เรือพร้อมกันได้เลย เพราะที่ผ่านมาการทำประมงจะต้องมีการออกใบอนุญาตจากกรมประมง แต่เรือต้องมีการต่ออายุจากกรมเจ้าท่า ซึ่งจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. และตอนนี้ได้ให้ชาวประมงมายื่นความจำนงขอดำเนินการถึง 20 ก.พ.นี้ โดยเรือประมงพาณิชย์มีอยู่ประมาณ 11,000 ลำ แสดงความจำนงแล้วประมาณ 8,800 ลำ คิดเป็นร้อยละ 85 ทั้งนี้ขอให้ชาวประมงที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตมาดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า สำหรับการแก้ไขปัญหาไอยูยู ได้มีการปรับวิธีการแก้ไขปัญหาใหม่ โดยส่งเจ้าหน้าที่ของเราไปคุยกับคณะกรรมการอียูเป็นระยะๆ โดยครั้งล่าสุดวันที่ 18 ธ.ค.2560 เพื่อให้มีการสื่อสาร 2 ทางและระหว่างนี้ก็ใช้วิธีการพูดคุยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเร้นซ์ โดยได้ชี้แจงความคืบหน้าในการดำเนินการต่างๆ ซึ่งคาดว่าเสร็จปลาย ก.พ.นี้ รวมถึงและการติดตามเรือที่สูญหายก็ได้เพิ่มเติมหลักเกณฑ์จากเดิมที่ไม่สามารถหาหลักฐานได้เลย ก็ให้สมาคมประมง สมาคมท้องถิ่น ตำรวจ และเจ้าหน้าที่รัฐรับรอง ซึ่งจะถือเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้ และคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือน ก.พ.เช่นกัน

“ได้มีการหารือร่วมกันว่าประเทศไทยอยากจะเป็นประเทศที่ปลอดไอยูยู โดยขั้นแรกดำเนินการไปแล้วในเมื่อวันที่ 25 ม.ค. แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ จึงจะต้องนำเสนอเข้าสู่ ครม.เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อน นอกจากนี้เราจะต้องทำงานร่วมกับอียู จึงต้องมีหนังสือรับรองสินค้า ซึ่งสินค้าที่จะเข้ามาในประเทศไทยนั้นต้องมีคุณสมบัติ เช่น ไม่ทำประมงผิดกฎหมาย ลูกเรือจะต้องไม่เป็นแรงงานที่ผิดกฎหมาย ถือเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของไทยอย่างชัดเจน และจะต้องคุยกับประเทศที่ 3 ให้มาร่วมมือกับเรา ซึ่งขณะนี้ได้คุยกับเกาหลี และไต้หวันไปแล้ว ต่อไปจะได้มีการพูดคุยกับประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ ที่มีการส่งวัตถุดิบเข้ามายังประเทศไทย

ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเชิงรุกเพื่อให้อียูเห็นว่าเรามีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงเห็นว่าไทยทำประมงให้เกิดความยั่งยืนแต่ยังมุ่งมั่นเป็นประเทศที่ปลอดไอยูยู ส่วนทางยุโรปและอเมริกา ยังมีข้อมูลข่าวสารในการแก้ไขปัญหาของเราน้อยมาก ดังนั้นจึงต้องพยายามผลักดันให้เขาทราบถึงการดำเนินการของรัฐบาลไทย ที่มีความเข้มข้นในการติดตามและแก้ไขปัญหามาอย่างเป็นลำดับ ขณะที่ชาวประมงและสมาคมเองก็ให้ความร่วมมือในทุกๆเรื่อง จึงได้มอบหมายให้รองอธิบดีกระทรวงการต่างประเทศที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการไปลำดับการแก้ไขปัญหา

พล.ฉัตรชัย ยังกล่าวถึง การแก้ปัญหาเรื่องวิทยุของเรือประมงที่ไม่ถูกกฎหมายว่า ชาวประมงขอยกเว้นการเสียค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนจำนวน 5,000 บาท ต่อ 1 เครื่อง ซึ่งกสช.รับปากว่าจะยกเว้นในเรื่องนี้ให้ ขณะเดียวกัน กสทช.ได้ออกกติมาว่า ใครที่มีวิทยุต้องไปขึ้นทะเบียนภายใน 60 วัน ซึ่งขณะนี้ได้เลยเวลามาแล้ว ตนจึงให้ กสช.ไปขยายเวลาเป็น 180 วัน โดยจะครบกำหนดในวันที่ 22 เม.ย.นี้ ส่วนกรณีตู้เอทีเอ็มไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวประมง กระทรวงแรงงานได้เรียกประชุม 7 ธนาคาร ให้ทำงานร่วมกัน โดยขณะนี้ได้มีการติดตั้งไปแล้วกว่า 80 เครื่อง จาก 30 ปีโป้ ทั้งนี้อาจจะติดขัดในเรื่องของภาษาที่ใช้ ต้องให้กระทรวงแรงงานแก้ไขให้ครอบคลุม

ที่มา : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561