Tfpa News Update:

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “ปันน้ำใจให้น้อง ร่วมทำดีตามรอยพ่อ”

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “ปันน้ำใจให้น้อง ร่วมทำดีตามรอยพ่อ”
คณะผู้บริหารสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “พี่ปันน้ำใจให้น้อง ร่วมทำดีตามรอยพ่อ” ประจำปี 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านน้ำพุ สาขาบ้านเขาเหล็ก ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เพื่อมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน อีกทั้งจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้เรื่องการเลือกซื้ออาหารกระป๋อง ปัจจุบันโรงเรียนบ้านน้ำพุ สาขาบ้านเขาเหล็ก ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงชั้นประถมศึกษาที่ 6 มีครูทำการสอนจำนวน 3 ท่าน

TFPA CSR 24-251159_5565 TFPA CSR 24-251159_7984TFPA CSR 24-251159_9422TFPA CSR 24-251159_9061TFPA CSR 24-251159_1932TFPA CSR 24-251159_4924TFPA CSR 24-251159_1050TFPA CSR 24-251159_3687TFPA CSR 24-251159_3841TFPA CSR 24-251159_4910TFPA CSR 24-251159_5077TFPA CSR 24-251159_5231TFPA CSR 24-251159_8268TFPA CSR 24-251159_8489TFPA CSR 24-251159_8739TFPA CSR 24-251159_1839TFPA CSR 24-251159_9225TFPA CSR 24-251159_2461