Tfpa News Update:

TFPA Report :

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ร่วมลงนาม MOU กับสมาคมผู้นำเข้าเกาหลี

สมาคมผู้นำเข้าเกาหลี (Korea Importer Association-KOIMA) ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดกิจกรรมการลงนามคู่สัญญาข้อตกลงทางการค้าและการลงทุน (MOU) ที่สำคัญจำนวน 5 คู่สัญญา ซึ่ง สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ได้ร่วมลงนามกับสมาคมผู้นำเข้าเกาหลี (KOIMA) ในการสร้างความร่วมมือทางการค้าในกลุ่มอาหารสำเร็จรูป

หนังสือเรื่อง “กรณีศึกษา 4.0 เพื่อแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมเกษตร (Case Study for Problem Solving in Agro-Industry)

ด้วย รศ.ดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เรียบเรียงหนังสือเรื่อง “กรณีศึกษา 4.0 เพื่อแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมเกษตร (Case Study for Problem Solving in Agro-Industry)

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป จัดประชุมสามัญประจำปี 2561 และเสวนาพิเศษ

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป จัดประชุมสามัญประจำปี 2561 และเสวนาพิเศษเรื่อ “GENIUS FOOD MARKETING” วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ณ.ห้องบอลล์รูม 1 โรงแรมโซฟิเทล แบงค์กอก สุขุมวิท

นโยบายและเจตจำนงค์สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ปี 2561

อนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญประจำปี 2561 สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561

โครงการวิจัยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้

โครงการวิจัยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้ ระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป พร้อมคณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เดินสายมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2561

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปพร้อมคณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เดินสายมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2561 แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการส่งความสุขให้แก่องค์กรต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับทางสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป

TFPA ACTIVITIES & CSR :
  • สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “พี่สอนน้อง เรื่อง อาหารกระป๋องปลอดภัย ปีที่ 5”

    คณะผู้บริหารสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “พี่สอนน้อง เรื่อง อาหารกระป๋องปลอดภัย ปีที่ 5” ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

  • สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปจัดแข่งขันกอล์ฟสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 15/2561

    สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปจัดแข่งขันกอล์ฟสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561ณ.สนามไทยคันทรี่คลับ บางนา-ตราด กม. 35.5 จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความสามัคคีระหว่างสมาชิกสมาคมฯ กับหน่วยงานหรือองค์กรที่ประสานและติดต่อธุรกิจร่วมกัน

PRO PAK ASIA 2019