Tfpa News Update:

TFPA Report :

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป พร้อมคณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เดินสายมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2561

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปพร้อมคณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เดินสายมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2561 แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการส่งความสุขให้แก่องค์กรต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับทางสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “พี่สอนน้อง เรื่อง อาหารกระป๋องปลอดภัย ปีที่ 4”

คณะผู้บริหารสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “พี่สอนน้อง เรื่อง อาหารกระป๋องปลอดภัย ปีที่ 4” ประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านบ้องตี้ล่าง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

บทสัมภาษณ์ คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป แนะเคล็ดลับทำธุรกิจอาหารบุกตลาดโลก นิตยสาร KTB SME Focus

บทสัมภาษณ์ คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป แนะเคล็ดลับทำธุรกิจอาหารบุกตลาดโลก
นิตยสาร KTB SME Focus

Food Seminar Program : “Health Food and Functional Food for Future”

Food Seminar Program : “Health Food and Functional Food for Future”
Friday 22 Sep. 2017, 08:45 – 15:10

TFPA ร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ณ อาคาร CP ALL ACADEMY  

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปพร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ณ อาคาร CP ALL ACADEMY ถ.แจ้งวัฒนะ เพื่อร่วมหารือแนวทางความร่วมมือในอนาคตเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอาหาร และประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2560

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และจัดเสวนาพิเศษเรื่อง “อุตสาหกรรมอาหาร ในยุค Thailand 4.0”

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และจัดเสวนาพิเศษ เรื่อง “อุตสาหกรรมอาหาร ในยุค Thailand 4.0” ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ณ.ห้องบอลล์รูม 2 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท

TFPA ACTIVITIES & CSR :
  • สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปจัดแข่งขันกอล์ฟสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 15/2561

    สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปจัดแข่งขันกอล์ฟสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561ณ.สนามไทยคันทรี่คลับ บางนา-ตราด กม. 35.5 จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความสามัคคีระหว่างสมาชิกสมาคมฯ กับหน่วยงานหรือองค์กรที่ประสานและติดต่อธุรกิจร่วมกัน

  • ผู้บริหาร TFPA ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงและพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการเครื่องจักรจากประเทศญี่ปุ่น ในงาน PROPAK ASIA 2017

    เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ในงาน PROPAK ASIA 2017
    คุณปิยวงศ์ ศรีแสงนาม เลขาธิการสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป
    ได้เข้าร่วมรับประทานอาหารเที่ยงและพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการเครื่องจักรจากประเทศญี่ปุ่น

PROPAK ASIA 2018