Tfpa News Update:

  • TFPA 2

TFPA Report :

คณะกรรมการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะกรรมการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป นำโดยคุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

จับสัญญาณเศรษฐกิจ : ผลกระทบอาหารฮาลาลในเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้

จับสัญญาณเศรษฐกิจ : ผลกระทบอาหารฮาลาลในเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้

INSIDE OUT : ตลาดอาหารสำเร็จรูปไทยยังไปได้สวย

INSIDE OUT : ตลาดอาหารสำเร็จรูปไทยยังไปได้สวย

TPQI จัดทำ “โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้”

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน: TPQI) จัดทำ “โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้” และได้มีการจัดประชุมนำเสนอข้อมูล และการประชุมคณะรับรองมาตรฐานอาชีพ ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน และวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “จับคู่การค้า เจาะตลาดกัมพูชา หาลู่ทางการลงทุน” วันที่ 19-21 มกราคม 2560 กรุงเทพ – พนมเปญ – เสียมเรียบ

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “จับคู่การค้า เจาะตลาดกัมพูชา หาลู่ทางการลงทุน”
วันที่ 19-21 มกราคม 2560 | กรุงเทพ – พนมเปญ – เสียมเรียบ

คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ต้อนรับหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าเยี่ยมชมบูธสมาคมฯ ในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2016

คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป นำโดยคุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมฯ และคุณธรรศ ทังสมบัติ อุปนายกและประธานกลุ่มอาหารทะเล ต้อนรับหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าเยี่ยมชมบูธสมาคมฯ ในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2016

TFPA ACTIVITIES & CSR :
  • สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปจัดแข่งขันกอล์ฟสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 14/2560

    สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปจัดแข่งขันกอล์ฟสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ.สนามไทยคันทรี่คลับ บางนา-ตราด กม. 35.5 จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความสามัคคีระหว่างสมาชิกสมาคมฯ กับหน่วยงานหรือองค์กรที่ประสานและติดต่อธุรกิจร่วมกัน

  • สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “ปันน้ำใจให้น้อง ร่วมทำดีตามรอยพ่อ”

    สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “ปันน้ำใจให้น้อง ร่วมทำดีตามรอยพ่อ”
    คณะผู้บริหารสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “พี่ปันน้ำใจให้น้อง ร่วมทำดีตามรอยพ่อ” ประจำปี 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านน้ำพุ สาขาบ้านเขาเหล็ก ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

Line Banner